H5

machineDe inhoud van hoofdstuk 5 over de content marketingmix, doelen en soorten middelen:

De content marketingmix van middelen  zoals blogging, social media, video, visual content sharing, real time content, streams influential mix, de journey en meer. Het zet je de middelen als Facebook, Twitter, Instagram en andere middelen tactisch in. Hoe link je de tactiek aan de strategie. Het stellen van doelen, cijfers, bereik. REAN-model en afsluitend een case van Philips over visual storytelling.

INHOUD van hoofdstuk 5 van het Handboek Content Strategie:

5 Van strategie naar tactiek: de mix van middelen  
5.1 Benadering van de kanalen  
5.2 Benchmark, de bestedingen en inzet b2b en b2c  
5.3 Het landschap van content marketing, tactieken en doelen  
5.4 Customer journey als benadering voor de omzetting van strategie naar tactiek  
5.5 Van tactiek naar meetbare doelstelling met het REAN-model  
5.6 10S-model van strategie naar tactiek  
5.6.1 Stickiness  
5.7 EXPERTCASE Visual storytelling bij de opening van het  Philips museum  
HCS-opdrachten hoofdstuk 5