Nieuwe herziene druk 2 van de bestseller @HandboekContent Strategie van Patrick Petersen is uit! @Adformatie

druk2

Deze week rolt uitgever Adformatie/ Adfogroep de nieuwe herziene, drukkere druk 2 uit van het Handboek Content Strategie uit.  Nieuwe cases,  updates, nieuwe cijfers, onderzoeken, voorbeelden en een begrippenlijst zijn onder anderer toegevoegd.