Termenlijst contentmarketing – begrippen en termen

Een definitie van contentmarketing:

 

“Content marketing is creating and sharing valuable, relevant content with prospects for the purpose of turning them into customers and regular buyers.” Bron: Zemanta.com.

 

De definitie van content is breed: “Het geheel aan informatie of inhoud dat een organisatie middels communicatie op haar omgeving wil overbrengen.” En ook toepasselijk: “Informatie-item binnen een bepaalde context, bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, geluid, video en animaties.”

 

 

Een uitleg van multiscreening:

 

“A multi-screen ad campaign is an advertisement campaign which is simultaneously displayed on an arrays of devices. Most common digital multi-screen campaigns are displayed on desktop computers, smartphones and tablets. On a broader perspective, multi-screen campaigns can also encompass TV

and even outdoors or in-store digital billboards. The use of multiscreen campaigns is a way to extent campaign reach but it requires also to optimize different landing pages or websites.”

 

De definitie van content grazing:

 

“Content grazing is when consumers use two or more screens at the same time to access separate or unrelated content. While often referred to as multi-tasking, the research shows that it tends to be closer to distracted behavior

involving entertainment.”

 

Een uitleg van content format:

 

“A content format is an encoded format for converting a specific type of data to displayable information. Content formats are used in recording and transmission to prepare data for observation or interpretation.This includes both

analog and digitized content. Content formats may be recorded and read by either natural or manufactured tools and mechanisms.” Bron: Bob Boiko, Content Management Bible.

 

Een omschrijving van touchpoint(s):

 

“Een aanspreekpunt of (zakelijke) ontmoeting waar klanten en organisaties informatie, service of producten uitwisselen.”

 

Een definitie van branded content:

 

“Branded content is a relatively new form of advertising medium that blurs conventional distinctions between what constitutes advertising and what constitutes entertainment. Branded content is essentially a fusion of the two into one product intended to be distributed as entertainment content, albeit with a highly branded quality. Unlike conventional forms of entertainment content, branded content is generally funded entirely by a brand or corporation rather than, for example, a movie studio or a group of producers. Branded entertainment is used in events and installations, film, video games, music, the internet, and television.”

 

Een definitie van content curatie:

 

“Concluderend kan gezegd worden dat content curation een middel is om een bepaald doel te bereiken, en niet zelf tot doel moet worden verheven. Curation is vandaag de dag één van de grote modewoorden in relatie tot digitale content. Door de enorme toename van het aantal platforms die

het mogelijk maken om content curation toe te passen, lijkt het erop dat het filteren en bundelen van content een doel op zich is geworden. Niets is echter minder waar, aangezien het primair gaat over het toegankelijk maken en structureren van kennis binnen een specifieke context. In die zin kan content curation ook verschillende vormen aannemen, nl.: curation voor jezelf, curation voor anderen, crowdsourced curation en sociale curation.” Bron: Content Curation of het ‘beleven’ van informatie, Ton de Looijer, Erasmus Academie.

 

Een uitleg van user-generated content:

 

“User-generated content, letterlijk gebruiker-gegenereerde inhoud, is informatie die door gebruikers van een medium wordt aangeleverd. Met deze informatie wordt een medium (aan)gevuld, en kunnen andere gebruikers deze informatie zien en gebruiken. Wikipedia is hier een goed voorbeeld

van.”

 

Een uitleg van (content)archetypen:

 

“Archetypes of relevance will help you clarify the character and purpose of relevance, in a way that is actionable to marketing and the customer relationship management lifecycle.” Via Carlos Abler.

 

Een uitleg van storytelling:

 

“Corporate storytelling is een inspirerend communicatiemiddel dat mensen bij boodschappen betrekt en drempels wegneemt. Storytelling brengt het verhaal van merk, organisatie en bedrijf tot leven. Meer commitment in de organisatie, ‘alle neuzen dezelfde kant op’, nieuw vuur en passie in

de organisatie, leiderschap ontwikkelen, samenwerking bevorderen: corporate storytelling is zeer veelzijdig inzetbaar. Storytelling kan de bedrijfscultuur versterken of een organisatie door een veranderingsproject te loodsen. Mensen hebben de behoefte om zich te vereenzelvigen met iets groters dan zijzelf en willen aan een concreet doel bijdragen. Medewerkers worden betrokken bij de kern en de toekomst van de organisatie, leggen zelf verbanden, brengen elementen in beeld, vertellen over hun persoonlijke belevenissen en hun connectie met het bedrijf en halen anekdotes over memorabele momenten aan.”

Via Corporatestory.nl.

 

 

 

Hyperconnectivity:

 

“Hyperconnectivity is a term invented by Canadian social scientists Anabel Quan-Haase and Barry Wellman, arising from their studies of person-to-person and person-to-machine communication in networked organizations and networked societies. The term refers to the use of multiple means of communication, such as email, instant messaging, telephone, face-toface contact and Web 2.0 information services.”

 

Content creatie:

 

Content creatie is het produceren van alle communicatieboodschappen en maakt gebruik van content formats om deze boodschappen het meest effectief over te brengen bij de doelgroep. Dat kan b.v. een blog zijn, maar net zo goed een infographic, ebook, webinar, slideshow, how-to-video of Facebook-poll.

 

Long Tail keywords:

 

De long tail is de benaming voor een verschijnsel dat vooral door de opkomst van het internet in opkomst is geraakt. Marketing is vaak gericht op populaire zoekopdrachten met veel zoekvolume. Bij de long tail keyword werkwijze wordt meer gekeken naar de optelsom van minder populaire zoekwoorden en begrippen. De optel som van deze zoekwoorden zal uiteindelijk leiden tot een groter bereik van publiek omdat de zoekwoorden hoger in de search rankings staan

 

SEO

 

Zoekmachineoptimalisatie, of search engine optimization (SEO), is het verbeteren van de vindbaarheid van een website in de organische zoekresultaten en zoekmachines zoals Google en Bing. Deze zoekmachines ontlenen hun populariteit aan de kwaliteit van deze organische resultaten, die worden gerangschikt op basis van complexe algoritmes. De optimalisatie van een website voor zoekmachines kan onder meer bestaan uit het verbeteren van webteksten, het vergroten van het aantal externe links (link building), het optimaliseren van de broncode van de website, het publiceren van relevante content zoals blogs en premium content.

 

Blog, Bloggen en Vloggen

Een weblog is een speciale website gericht op het publiceren van blogs, of een specifiek onderdeel van een normale website, waar met regelmaat artikelen worden geplaatst, over het algemeen door één of meerdere experts. Artikelen worden gepubliceerd in chronologische volgorde, zodat een digitaal logboek ontstaat. Vandaar ook de term weblog, of kort weg blog. Artikelen bestaan meestal uit tekst. Varianten op een weblog zijn een fotoblog, podcast (audio) en een videoblog (vlog). Vaak kunnen bezoekers reacties plaatsen onder de geplaatste blogposts. Bloggen en vloggen zijn vervolgens ingeburgerde werkwoorden geworden voor het schrijven en publiceren van de blog-, en vlog posts. In dit bloggen en vloggen wordt vooral een persoonlijke kijk op de wereld, een probleem, trend o.i.d. geventileerd. Bij content marketing is het doel dat via de Blog of vlog de doelgroep wordt overtuigd en aangezet wordt tot actie.

Webinar

 

Een webinar is een samenvoeging van de woorden ‘Web’ en ‘Seminar’. Het is een bijeenkomst op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is en waarin kennis, content, trends worden gedeeld en waarin het online publiek vragen kan stellen aan de presentator. Het verschil met een webcast is dat daar ook fysiek publiek bij aanwezig is. Soortgelijke termen die voor een webinar worden gebruikt zijn Web Event, Online Seminar, WebCast, Weblecture of Virtueel Event.

 

Podcast

 

Een podcast is een audiouitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden door middel van webfeeds. Dankzij de introductie van draagbare mp3 spelers zoals de iPod was deze vorm van uitzenden snel populair onder radioamateurs. De term podcast is dan ook een samentrekking van iPod en broadcast. Met de opkomst van de smartphone en de smartphone apps is podcasten nog populairder geworden omdat je nu via je smartphone kunt meeluisteren.

 

Content strategy

 

Content strategy kan worden omschreven als ‘het plannen van de creatie, publicatie en beheer van bruikbare content. De term werd vooral gebruikt in de web development sfeer since eind 90’er jaren. Het is een bekend begrip in het werkveld van user experience en design maar steeds meer ook in gebruik in het werkveld van inbound marketing, content marketing.

Een contentstrategie is het plan waarmee je bepaalt welke informatie je waar, wanneer en hoe deelt met je doelgroep om een bepaald doel te bereiken. Dit draaiboek helpt je om echt iets voor elkaar te krijgen met je content.

 

Premium content

 

Premium content is het medium tussen de kennis, expertise en ervaring die de expert heeft omgezet in een content format en de prospects die opzoek zijn naar deze kennis, ervaring en expertise en tevens bereid zijn om deze content te delen of ervoor te betalen.

 

Conversie

 

Conversie binnen de digitale marketing is de omzetting van bezoek aan een website naar een bepaald conversiedoel, doorgaans uitgedrukt als een percentage van de sitebezoekers dat overgaat tot het conversiedoel. Conversie kan zijn dat een bezoeker zicht inschrijft voor een nieuwsbrief, download van ebook, inschrijft op een seminar, etc.

 

Case study

 

Casestudie is een onderzoek bij een onderzoeksobject. In een aantal gevallen wordt het onderzoek slechts bij één onderzoekseenheid gedaan. In dat geval spreekt men van een casestudie.

 

Infographic

 

Een infographic of informatieve illustratie geeft een informatieve weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan voorkomen in de vorm van een kaart, grafiek, board, instructieve tekening of een interactieve applicatie. Ze is bedoeld voor het overdragen van informatie, data, kennis.

 

White paper

 

Een white paper is een document dat beschrijft hoe een bepaald beleid, een dienst, een technologie, en/of product een specifiek probleem oplost. White papers worden gebruikt om de lezer van objectieve relevante informatie te voorzien die wordt gebruikt voor het nemen van een beslissing.

 

Leads

 

Bij content marketing en  inbound marketing zijn leads (basis) gegevens van potentiële klanten die gebruikt kunnen worden om deze mensen via lead nurturing te overtuigen met content en klant te maken.

 

Lead generation

 

Lead generation is belangrijk voor grote (maar ook kleine) bedrijven. Wat precies de definitie lead is verschilt altijd per bedrijf en per campagne.

 

Lead nurturing

 

Lead Nurturing is het proces van volgen & bewerken van leads om tot het hoogste rendement te komen. Dat wil zeggen; een zo hoog mogelijke conversie te realiseren van lead naar klant. Het omvat een set aan activiteiten, erop gericht om de ‘lead’ te monitoren en op het juiste moment de juiste content aan te bieden. Lead Nurturing is al jaren de basis van de meeste digitale marktbewerking en leadgeneratie strategiën in business-to-business marketingland.

 

Lead scoring

 

Lead scoring is een leadmanagement methodiek en is een onlosmakelijk onderdeel van Lead Nurturing. Het helpt je te bepalen wanneer een lead klaar is om overgedragen te worden van de marketingafdeling naar de salesafdeling. Met andere woorden: de lead is dan dus bijna klaar om tot aanschaf over te gaan. Dit wordt gedaan aan de hand van het toekennen van punten aan leads. Even simpel gesteld; hoe meer punten des te warmer de lead is.

 

Inbound Marketing

 

Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om dit te realiseren richt u uw website zodanig in, dat uw site een online informatie ‘knooppunt’ wordt voor uw doelgroep in uw markt. Inbound marketing is dus de vorm van marketing waarbij het draait om het bereiken van je doelgroep door ze op het juiste moment oprecht interessante content aan te bieden en zo het vertrouwen van je potentiële klanten te winnen. De inbound marketing methode is opgedeeld in vier fasen: interesseer, overtuig, activeer en inspireer.

 

Marketing automation:

 

Marketing automation is het gebruikmaken van verschillende geautomatiseerde systemen om leads/prospects aan ons te binden en door de customer journey heen te “helpen”. Dit wordt gedaan door op het juiste moment (ingegeven door verschillende triggers) bepaalde informatie te sturen (vaak via e-mail).

 

Content marketing:

 

“a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consitent content to attract and acquire a clrealy defined audience – with the objective of driving profitable customer action (source: Content Marketing Institute)

 

NB in deze defintie speelt het commerciële belang van merken, wat in de andere defnitie minder duidelijk naar voren komt.

 

Paid, owned and earned media (Goodall)

  • Paid Media: Online banners, Google AdWords advertenties, advertentieruimte in nieuwsbrieven, maar ook Adverteren op Social Media kanalen, zoals Facebook Advertising, LinkedIn Ads, Twitter en de meeste andere sociale kanalen die dit aanbieden.
  • Owned Media: Met name je eigen website is een belangrijke bezitting als mediakanaal. De pagina’s en accounts die je maakt op Social Media kanalen behoren tot je digitale ‘eigendommen’, ook al staan ze op een website als Facebook, LinkedIn of YouTube.
  • Earned Media: Blogposts en online artikelen over je merk, organisatie, product of dienst. Conversaties, discussies en berichten over je bedrijf, merk of product zijn de media die je ‘verdient’. Deze berichten ontstaan uit zichzelf, of door hoe je je online positioneert en handen en voeten geeft aan je Social Media beleid.

 

 

ROI – Return on Investment

 

Return on investment (ROI) geeft aan hoeveel rendement er behaald is op een investering. Men kan de return on investment berekenen door de inkomsten te delen door de investering. Is de return on return positief, dan betekent dit dat er winst behaald is. Een negatieve ROI betekent verlies. De ROI wordt niet alleen achteraf berekend, maar vaak juist ook vooraf. In dergelijke gevallen wordt de return on investment gebruikt om in te schatten hoeveel rendement een investering op kan leveren. Op basis van deze uitkomst kan besloten worden of de investering de moeite waard is.

 

Accountability

 

Het nemen van verantwoordelijkheid voor het rendement van de communicatie en het afleggen van verantwoording daarover. Met andere woorden het concreet maken van verwachte inkomsten en uitgaven.

 

Engage(ment):

 

“Occupy or attract (someone’s) interest or attention.”

 

Likeability

 

De beloning van sociaal en empathisch gedrag. De afzender van de

content moet ultiem sociaal en empathisch gedrag gedrag vertonen.

 

Een uitleg van authenticiteit:

 

Het begrip authenticiteit is een kwaliteitskenmerk. Het betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van een document, een bericht, een gegeven of een ander object. In de juridische wereld is de authenticiteit van een document relevant. Een authentieke akte is een document dat door vastlegging in een betrouwbaar register en zekerstelling door de handtekening van een onafhankelijke

getuige (een notaris) rechtsgeldig is. Ook in andere vakgebieden is de authenticiteit van belang. Zo wordt in de archeologie de authenticiteit van vondsten gecontroleerd. In de kunst wordt ook gewaakt voor vervalsing en imitatie (het nabootsen van authentieke,

originele werken). In de informatiebeveiliging betekent het dat de herkomst van een bericht onomstotelijk kan worden vastgesteld.”

 

Media engagement:

 

Content marketing is creating and sharing valuable, relevant content with prospects for the purpose of turning them into customers and regular buyers.” Bron: Zemanta.com.

 

 

 

Content engagement:

 

Content marketing is creating and sharing valuable, relevant content with prospects for the purpose of turning them into customers and regular buyers.”

Bron: Zemanta.com.

 

Consumer engagement:

 

Customer engagement is the engagement of customers with one another, with a company or a brand. The initiative for engagement can be either consumer- or company-led and the medium of engagement can be on or offline.

Customer engagement has been discussed widely online; hundreds of pages have been written, published, read and commented upon. Numerous high-profile conferences, seminars and roundtables have either had customer engagement as a primary theme or included papers on the topic.”

 

Transmediale storytelling:

 

Met transmedia storytelling kun je een breed publiek op uiteenlopende manieren betrekken bij een verhaal. Het publiek kan zelfs een bijdrage leveren aan het verloop ervan. De beleving staat centraal, waardoor de onderliggende boodschap veel beter blijft hangen. Om een verhaal transmediaal goed over te laten komen, heb je een uitgebalanceerde mix van uiteenlopende (online en offline) mediakanalen nodig.”

Via: Creatiekracht.nl/Rene Boonstra.

 

Gunfactor

 

“Het geheel aan persoonlijke omstandigheden die maken dat een ander jou iets gunt. En dat kan van alles zijn. Het gaat in ieder geval ook om zaken als je karakter,

authentiek gedrag en interesse tonen in je klant.”

Via: Michiel Cobben, auteur van het boek Verhoog je gunfactor

 

Merkwaarde

 

“Merkwaarde wordt altijd gepercipieerd door een klant. Hij of zij ervaart het zo. Een onderneming probeert een merkwaarde te creeren door een bepaalde boodschap te ‘zenden’. Als de boodschap aankomt is de kans groot dat er

onderscheidend vermogen is ontstaan. Bij miscommunicatie komt er

waarschijnlijk geen afstemming tussen vraag en aanbod tot stand.”

Via: Intemarketing.nl

 

 WOW-effect

 

“Het geheel aan persoonlijke omstandigheden die maken dat een ander jou iets gunt. En dat kan van alles zijn. Het gaat in ieder geval ook om zaken als je karakter, authentiek gedrag en interesse tonen in je klant.”

Via: Michiel Cobben, auteur van het boek Verhoog

 

 

 

 

Social media monitoring is breed:

 

Social media monitoring is het systematisch luisteren naar wat er op social media wordt gezegd. Het omvat het proces van het identificeren en beoordelen van wat er wordt gezegd over een bedrijf, individu, product of merk op het internet.”

 

KPI:

 

Een Key Performance Indicator (Kritieke Prestatie-Indicatoren), afgekort KPI’s, zijn variabelen of maatstaven om prestaties te analyseren. Een KPI is kwantitatief en

meet of een doelstelling of Kritische SuccesFactor

 

Buyer persona

 

Een succesvolle marketingstrategie is afhankelijk van jouw kennis van je doelgroep. Deze leer je kennen door buyer persona’s op te stellen. Een buyer persona is een gedetailleerd profiel van een voorbeeldkoper, die een gedeelte (of het geheel) van jouw doelgroep vertegenwoordigt.

 

Inzichten in de buyer persona en de buyer journey worden gebruikt door marketing- en communicatieafdelingen bij het nauwkeurig afstemmen van content. Uiteindelijk kunnen scherpere en betere beslissingen worden genomen over investeringen, contentpromotie en de inzet van kanalen.

 

Buyer journey

 

De buyer journey gaat dus over het stuk ‘market’ en ‘sell’, terwijl de customer journey gaat over ‘support’ en ‘serve’. Twee heel verschillende zaken, waarbij duidelijk is dat de rol van marketing groter is tijdens de buyer journey dan tijdens de customer journey. Bij de customer journey spelen vele spelers en aspecten een grote rol bij het bijdragen aan de klantbeleving.

 

Customer journey

 

Als je wilt weten hoe je een klant het best kunt bedienen en wat marketing daar aan kan bijdragen, dan is het van belang een duidelijk beeld te creëren van de fases van het koop- en klantproces. Het klantproces strekt van het moment dat iemand het contract ondertekent en de dienst of het product in ontvangst neemt tot en met het moment dat iemand een ambassadeur van je bedrijf wordt, of tot en met het moment de klant weggaat.

 

Customer journey mapping

 

Customer journey mapping maakt zichtbaar hoe een klant interacteert met een bedrijf tijdens het koop- en klanttraject. Een customer journey map maakt inzichtelijk waar mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de klantbeleving. We noemen het mapping omdat we de reis, de touchpoints en de emoties visualiseren, op alle momenten en langs alle mogelijke kanalen.