Inhoud HCS4 gehele boek

Dankwoord5

Voorwoord6

Introductie12

 

1 Bewustzijn & Bekijken: Impact van contentmarketing16

 

1.1     Bewustzijn: Deze “contentmarketing” is al heel oud 18

1.2     De perceptie jegens moderne “contentmarketing” 21

1.2.1   Bewustzijn: De impact van contentmoeheid 23

1.2.2   De contentberg, hyperconnecties en versnippering  24

1.2.3   Van contentberg naar content economy en social business28

1.3     Bekijken: De eigenschappen van contentmarketing30

1.3.1   Bewustzijn: Op zoek naar jouw Sweetspot31

1.4     De component “content” uit contentmarketing 33

1.4.1   De component “content” en de contentvormen35

1.4.2   Soorten content: Branded, curated en user-generated37

1.4.3   Paid, owned, earned en shared media45

1.4.4   De evolutie naar Content 4.0 47

1.4.5   Verdiende aandacht in de shareconomy: Type delers48

1.5     De component “marketing” en de marketingvormen51

1.5.1   Marketingvormen: Engagement marketing, social media en  contentmarketing 53

1.5.2   Bewustzijn: “marketing”, channels en het gedrag55

1.5.3   Bewustzijn: Contentmarketing binnen de online marketingmix55

 

De HCS-opdrachten van hoofdstuk 157

 

2 Het B-model framework voor de contentstrategie58

 

2.1     Het strategisch B(loem)-model is vooral organisch59

2.2     De contentstrategie: Randvoorwaarden organisatie61

2.2.1   Hoe contentvormen de organisatie raken61

2.2.2   Van de brand’s voice naar de social business63

2.2.3   Ontwikkelingen van invloed op contentmarketing65

2.3     Het totale framework op basis van het B-model, 3C68

2.4     De 3C’s van de succesvolle contentstrategie72

2.4.1   De 3 C’s: Consistentie 72

2.4.2   De 3 C’s: Context      73

2.4.3   De 3 C’s: Conversatie74

2.5     6C-model van contentmarketing75

2.5.1   De 6 C’s: Contentcreatie en het 3S-model77

2.5.2   3S-model van content: Snackable (short en simple)79

2.5.3   3S-model van content: Shareable80

2.5.4   3S-model van content: Searchable81

2.5.5   De 6 C’s: Channels82

2.5.6   De 6 C’s: Crossmedia84

2.5.7   De 6 C’s: Curatie85

2.5.8   De 6 C’s: Community86

2.5.9   De 6 C’s: Comfort87

2.6     Tot slot: Een content marketeer is géén uitgever88

2.7     EXPERT-INTERVIEW met media-psycholoog Mischa Coster 89

n hoofdstuk 2

De HCS-opdrachten van hoofdstuk 295

 

3 Bepalen en Beslissen: Doelen en archetypering96

 

3.1     Het doel en het stappenplan van de contentstrategie97

3.2     De hoofddoelen van de contentstrategie100

3.2.1   De hoofddoelen: Brand awareness101

3.2.2   De hoofddoelen: Leadgeneratie 103

3.2.3   De hoofddoelen: Leadgeneratie (en buyer persona)105

3.2.4   De hoofddoelen: Leadgeneratie en archetypen107

3.2.5   De hoofddoelen: Thought leadership108

3.2.6   De hoofddoelen: Klantretentie109

3.2.7   De hoofddoelen: Multichannel, zoeken naar context110

3.3     De hoofddoelen en de contentarchetypen113

3.4     Benchmark, bestedingen, b2b en b2c118

3.5     Buzz, Bekendheid en Bereik de doelen en tactieken 121

3.5.1   Voorbeelden: Van Bepaald doel naar de tactiek121

3.6     De klantreis of customer journey als doelgerichte benadering

van de tactiek125

3.6.1   ROI versnellers: Attract, Win en Customer engagement126

3.7     Van tactiek naar meetbare doelstelling met het REAN-model129

3.7.1   Van framework tot meetbare doelstelling130

3.8     Ben jij sticky? 10S-model van strategie naar tactiek!132

3.9     Engaging content: Stickiness132

3.10    EXPERTCASE Visual storytelling en brand awareness bij de  opening van het Philips museum 134

 

De HCS-opdrachten van hoofdstuk 3 137

 

4 Boeien en binden met contentvormen van waarde138

 

4.1     De waarde(n) van content 142

4.2     Shared value: Wees van waarde in de verBloeming144

4.2.1   Shared value: Boeien en Binden met expertise en connectie145

4.2.2   Kijk uit voor “hard sellen”147

4.2.3   Contentvormen van waarde148

4.2.4   De functie van waardevolle contentvormen149

4.3     De creatieve branded contentcampagnes154

4.3.1   Voorbeelden van branded content formats155

4.4     De creative curated contentcampagnes159

4.4.1   Curated content: Het stappenplan en effect161

4.4.2   Curated content: Werkende voorbeelden163

4.5     Overige soorten van content166

4.6     EXPERTCASE interview met Helden Magazine168

 

De HCS-opdrachten van hoofdstuk 4 171

 

5 Beleven, Betrekken & Beïnvloeden:  Engaging storytelling en persuasion172

 

5.1     Engagement: De emotionele band met de gunfactor175

5.2     Niet voor jezelf, maar voor de binding181

5.2.1   Het nader bekijken van het engagement182

5.3     Empathie, engagement en factoren voor likeability185

5.3.1   Content engagement en tien gouden regels187

5.4     De creatie van content engagement189

5.4.1   Creatie engaging content met het SOCCER-model190

5.5     De 40 tips voor engaging content192

5.6     Social proof, recommended content en meer reviews196

5.6.1   De kunst van recommended content199

5.6.2   Social proof? Het meten van social influence!202

5.7     Storytelling voor het verhaal dat bindt204

5.7.1   Een cheatsheet voor storytelling205

5.7.2   Een cheatsheet voor storytelling: Structure206

5.7.3   Een cheatsheet voor storytelling: Elements207

5.7.4   Een cheatsheet voor storytelling: Types207

5.7.5   Zeven tips voor nog betere storytelling208

5.8     EXPERTCASE influencer Bas Hoogland over customer

engagement: “Aardig zijn kost niks!”209

 

De HCS-opdrachten van hoofdstuk 5 213

 

6 Be SMART: KPI’s, ROI, metrics en meer analyses 214

 

6.1     Strategie – doelen – doelstellingen – KPI’s216

6.2     SMART KPI’s als meetbare norm217

6.3     Hoe kom ik aan die social influencers?220

6.4     Return on Attention en Trust: Het meten van Bewustzijn, Bereik,  Buzz en Bekendheid221

6.5     Return on Trust en Participation: Boeien, Binden, Beleven en.. 221

6.6     EXPERTCASE Paul van Veenendaal over social influencers 224

 

De HCS-opdrachten van hoofdstuk 6 227

De HCS-opdrachten van hoofdstuk 6227

7 Het ContentStrategiePlan (CSP) en de contentkalender228

 

7.1     Stap 0: Bewustzijn, Bekijken en Bezielen228

7.2     Stap 1: Het B-model framework233

7.3     Stap 2: De waarde van de contentboodschap235

7.3.1   Stap 3: Formuleer een doel237

7.3.2   Stap 4: Vul de 6 C’s in238

7.4     Stap 5: Werk nu het B-model verder uit239

7.5     Stap 6: De content-campagnekalender241

7.6     Stap 7: Eindevaluatie campagne met REAN243

 

Register #HCS4244