Recensie Handboek Content Strategie van Patrick Petersen #HCS van Marketingboeken.net

hcsrecens

Content marketing is tegenwoordig een hot issue. Om die reden zal Patrick Petersen gekozen hebben om na een boek over online marketing en mobile marketing ditmaal een boek te schrijven over content strategie. Het boek heeft de titel Handboek Content Strategie en behandelt de opkomst van content marketing en de wenselijkheid van het hebben van een content strategie. Vervolgens komen diverse manieren van content fabricatie aan bod, alsmede hoe je betrokkenheid realiseert aan de hand van je content. Alle hoofdstukken werken toe naar het content-strategieplan (CSP). Dit plan helpt je de content strategie te presenteren en implementeren. Het boek is praktijkgericht, maar heeft ook een overduidelijke strategische onderbouwing. De combinatie van theorie en praktijk die we ook van de andere boeken van Patrick Petersen kennen, maakt het boek een prettig leesbaar en praktisch relevant boek dat je helpt bij het opstellen en uitvoeren van een content strategie.

De opkomst van content marketing

In 1996 had Bill Gates het al over Content is King. Inmiddels is content marketing een enorm belangrijk issue voor bedrijven. De wijze van communiceren van consumenten met (medewerkers van) het merk is enorm veranderd volgens Patrick Petersen. Deze veranderende wijze van communicatie vergt volgens hem meer van communicatieprocessen en van de medewerkers. De enorme aanwezigheid van consumenten op social media zorgt er ook voor dat je als bedrijf ook op dergelijke media aanwezig moet zijn. Bovendien zijn social media erg belangrijk bij het creëren van een virale werking van je boodschap. Wat opvalt is dat Petersen in het eerste deel van het boek duidelijk het belang van een content strategie onderstreept, waardoor jij jezelf nog meer gaat beseffen dat actie noodzakelijk is.

Uitwerking content strategie in 6C-model

Volgens Patrick Petersen wordt de basis van een succesvolle content strategie gevormd door een drietal C’s, namelijk Conversatie, Consistentie en Context. Conversatie heeft betrekking op het feit dat communiceren niet meer puur eenrichtingsverkeer is, maar dat je ook moet reageren op de consument. Consistentie in je communicatie is hierbij van groot belangrijk. Daarnaast dient de content te passen bij de Context waarin je deze plaatst. Het 6C-model van content marketing van Patrick Petersen helpt je bij een meer concrete uitwerking:

  1. Content Creatie: Dit punt vormt de kern omdat je hierbij de strategie moet omzetten naar content.
  2. Channels: Het kiezen van de juiste kanalen om je content aan te bieden.
  3. Curatie: Het toevoegen van noodzakelijke meerwaarde aan de content.
  4. Comfort: De consument moet op een comfortabele manier toegang krijgen tot de content.
  5. Community: Hoe je de content aansluiting laat vinden bij communities.
  6. Crossmedia: Het kiezen van diverse mediatypen bij het aanbieden van je content.

Interviews met mensen uit de praktijk

Ieder hoofdstuk bevat een interview met iemand uit de praktijk. Zo gaat Ernst Jan Bos in zijn interview in op visuele storytelling met Pinterest. Carolijn de Rooij (Marketingmanager Hypotheekshop) gaat in op het gebruik van content marketing bij de Hypotheekshop. Erwin Blom (Journalist) verhaalt over hoe je content kunt creëren die opvalt in het content landschap. Bas Hoogland (Landal Greenparks) vertelt over hoe content marketing bij Landal Greenparks wordt ingezet. Deze interviews met mensen uit de praktijk zijn waardevol. Ze geven je een beter beeld van hoe content marketing naar jouw branche vertaald kan worden.

Score Handboek Content Strategie van Patrick Petersen

Het Handboek Content Strategie van Patrick Petersen is een zeer interessant en praktijkgericht boek waardoor je meteen aan de slag kunt met het realiseren van een content strategie voor jouw bedrijf of branche. Het boek zorgt ervoor dat je strategisch nadenkt over content marketing en een bijbehorende strategie zonder dat je hierbij het gevoel met de praktijk verliest. De interviews met experts zijn een hulpmiddel zodat je inspiratie krijgt op het gebied van hoe je de content kunt vertalen naar de context waarin jij je bevindt. Uiteindelijk heeft de redactie van Marketingboeken.net besloten om dit boek te beoordelen met de maximale score van vijf sterren.