Hoofdstuk 1 Delen we niet teveel privé-gegevens? #infographics

Nu het gebruik van sociale media steeds vaker op een ‘automatische piloot’ gaat, delen we ook te snel teveel  gegevens. Zo lijkt het. De hamvraag hierbij is: ‘deel ik deze informatie publiek of privé?’. Een overzicht van Trendslabs toont aan dat wij toch wel snel teveel informatie delen. Waar wij toch snel het sociaal netwerk ‘de schuld geven’ van het lekken van gegevens, is het de gebruiker die zelf in de hand heeft wat wel en wat niet te delen.

Risico van het delen 

Het delen van veel persoonlijke gegevens heeft ook een voordeel. Advertenties kunnen zo gemakkelijk op jouw worden afgestemd. Targetting wordt dit genoemd en is zeer populair in de wereld van webvertising. Gegevens die wij vaak delen zijn gegevens over onze lokaties maar ook blinde koppelingen tussen bijvoorbeeld Pinterest en Twitter. Ook jouw verjaardag kan teveel persoonlijke informatie zijn omdat dit weleens gelijk wil zijn aan een password. Ook gegevens over familie, woonplaats en school wordt door de (Amerikaanse) gebruikers van sociale netwerken te snel en vaak gedeeld. Naast het zelf delen wordt er ook veel informatie in de profielen gedeeld waar de sociale netwerken (bewust) naar vragen.

Gevolgen

Het bekend maken van teveel persoonlijke info kan diverse gevolgen hebben. Het bekende feit dat (eventuele) werkgevers en opdrachtgevers jouw profielen checken in de sociale media kan al grote reputatieschade teweeg brengen. Ook het stelen van jouw identiteit komt steeds vaker voor. Ook loop je het risico dat jouw gedeelde privé-gegevens worden gebruikt in discussies of simpelweg tegen je worden gebruikt.

 

the-risk-of-posting-in-social-networks_5232be52cf0cf